ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN INTERVIEW DAY

I. CHỌN ĐỊA ĐIỂM THAM GIA SỰ KIỆN

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN

III. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

IV. THÔNG TIN DỰ KIẾN DU HỌC

V. CHỌN TRƯỜNG BẠN MUỐN PHỎNG VẤN

Các trường Mỹ
Manhattan College
Orange Coast College
Quadlearning
SUNY Consortium
Thompson Rivers University
Whatcom Community College
Northeastern University
Pace University
Trinity-Byrnes Collegiate School
Vanguard College Preparatory School
Các trường Canada
Abbotsford School District
Brock University
Camosun College
Confederation College
English School of Canada
Fleming College
Langara College
Niagara College
North Island College
Sheridan College
Urban International School
Tập đoàn giáo dục
American Scholar Group
Cambridge Network
ELS Educational Services
FLS International
INTO
Kaplan
Navitas
Lưu ý: mỗi sinh viên được chọn tối đa 5 trường để phỏng vấn!